W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych (imię i nazwisko / nazwa dłużnika, adres) należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. numery NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
Otwórz wniosek
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
Otwórz wniosek
Wniosek o podwyższenie alimentów
Otwórz wniosek
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Otwórz wniosek
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Otwórz wniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Otwórz wniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia do Funduszu Alimentacyjnego/zasiłku rodzinnego

Otwórz wniosek

Wniosek- poszukiwanie majątku
Otwórz wniosek
Pełnomocnictwo do reprezentacji 
Otwórz wniosek
Upoważnienie (KMP)
Otwórz wniosek
Do otwarcia wniosków wymagany jest bezpłatny program Adobe Reader 

Ważne linki:

- Sąd Rejonowy w Brodnicy
- Krajowa Rada Komornicza

Akty prawne:

- ustawa o komornikach sądowych
ustawa o kosztach komorniczych

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy
JAROSŁAW GARDOCKI
UL. ŚW. JAKUBA 16
87-300 BRODNICA

tel.: 56 495 49 61

tel.: 56 494 05 63

fax: 56 498 23 62

email: 

brodnica@komornik.pl

BANK: BS BRODNICA
Nr konta:

12 9484 1150 0010 1332 2000 0001

Niniejsza stona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama